Graduatorie di Istituto Personale Docenti AA.SS. 2020/2022 - 2


DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DI ISTITUTO 2- 3 FASCIA DOCENTI DA GPS biennio 2020-2022

GRADUATORIA_ISTITUTO_A012_25092020 3 FASCIA PRIVACY.pdf
GRADUATORIA_ISTITUTO_A020_25092020 3 FASCIA PRIVACY.pdf
GRADUATORIA_ISTITUTO_A021_25092020 3 FASCIA PRIVACY.pdf
GRADUATORIA_ISTITUTO_A026_25092020 3 FASCIA PRIVACY.pdf
GRADUATORIA_ISTITUTO_A027_25092020 3 FASCIA PRIVACY.pdf
GRADUATORIA_ISTITUTO_A034_TAB4__25092020 3 FASCIA PRIVACY.pdf
GRADUATORIA_ISTITUTO_A037_TAB3__25092020 2 FASCIA PRIVACY.pdf
GRADUATORIA_ISTITUTO_A037_TAB4__25092020 3 FASCIA PRIVACY.pdf
GRADUATORIA_ISTITUTO_A041_TAB4__25092020 3 FASCIA PRIVACY.pdf
GRADUATORIA_ISTITUTO_A045_TAB4__25092020 3 FASCIA PRVACY.pdf
GRADUATORIA_ISTITUTO_A046_TAB4__25092020 3 FASCIA PRIVACY.pdf
GRADUATORIA_ISTITUTO_A047_TAB4__25092020 3 FASCIA PRIVACY.pdf
GRADUATORIA_ISTITUTO_A048_TAB4__25092020 3 FASCIA PRIVACY.pdf
GRADUATORIA_ISTITUTO_A050_TAB4__25092020 3 FASCIA PRIVACY.pdf
GRADUATORIA_ISTITUTO_A051_TAB4__25092020 3 FASCIA PRIVACY.pdf
GRADUATORIA_ISTITUTO_A052_TAB4__25092020 3 FASCIA PRIVACY.pdf